BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
top top
top top
top top
  Instrukcja Szukaj    
2002-2006
Ilość odsłon: 102398

UCHWAŁA Nr I/1/2002 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Radziejów
Z dnia: 18 listopada 2002 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr I/2/2002 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Radziejów
Z dnia: 18 listopada 2002 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr I/3/2002 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: powołania Komisji kontrolno-rewizyjnej
Z dnia: 18 listopada 2002 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr I/4/2002 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: ustalenia rodzajów stałych Komisji Rady
Z dnia: 18 listopada 2002 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr I/5/2002 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: wyboru do Komisji Rady Gminy
Z dnia: 18 listopada 2002 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr II/6/2002 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: obniżenia cen skupu żyta z 1 ha przeliczeniowego jako podstawa do obniżenia podatku rolnego na obszarze gminy Radziejów oraz ustalenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej - załączniki w dziale Finanse: Podatki i opłaty
Z dnia: 5 grudnia 2002 r.
Data wejścia w życie: 1 stycznia 2003 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr II/7/2002 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru podatku rolnego - załączniki w dziale Finanse: Podatki i opłaty
Z dnia: 5 grudnia 2002 r.
Data wejścia w życie: 1 stycznia 2003 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr II/8/2002 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Radziejów na 2003 r.
Z dnia: 5 grudnia 2002 r.
Data wejścia w życie: 1 stycznia 2003 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr II/9/2002 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: określenia wzorów formularzy zawierających informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych składanych przez osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - załączniki w dziale Finanse: Podatki i opłaty
Z dnia: 5 grudnia 2002 r.
Data wejścia w życie: 1 stycznia 2003 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr II/10/2002 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego - załączniki w dziale Finanse: Podatki i opłaty
Z dnia: 5 grudnia 2002 r.
Data wejścia w życie: 1 stycznia 2003 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr II/11/2002 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: określenia wysokości podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2003
Z dnia: 5 grudnia 2002 r.
Data wejścia w życie: 1 stycznia 2003 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr II/12/2002 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: określenia zasad ustalania poboru oraz terminów płatności opłaty administracyjnej na 2003 r.
Z dnia: 5 grudnia 2002 r.
Data wejścia w życie: 1 stycznia 2003 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr II/13/2002 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: ustalenia podatku od posiadania psów na 2003 rok
Z dnia: 5 grudnia 2002 r.
Data wejścia w życie: 1 stycznia 2003 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr II/14/2002 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: wynagrodzenia dla Wójta Gminy Radziejów
Z dnia: 5 grudnia 2002 r.
Data wejścia w życie: 18 listopada 2002 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr II/15/2002 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy Radziejów
Z dnia: 5 grudnia 2002 r.
Data wejścia w życie: 18 listopada 2002 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr II/16/2002 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: ustalenia wysokości diet dla Radnych
Z dnia: 5 grudnia 2002 r.
Data wejścia w życie: 18 listopada 2002 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr II/17/2002 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: diet dla Sołtysów
Z dnia: 5 grudnia 2002 r.
Data wejścia w życie: 18 listopada 2002 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr II/18/2002 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: limitu kilometrów dla używania do celów służbowych własnego samochodu przez Wójta Gminy Radziejów
Z dnia: 5 grudnia 2002 r.
Data wejścia w życie: 18 listopada 2002 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr II/19/2002 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XXVII/127/2001 w sprawie budżetu gminy na 2002 r.
Z dnia: 5 grudnia 2002 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr II/20/2002 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: ustalenia Przewodniczącemu Rady Gminy Radziejów zakresu czynności z zakresu Prawa Pracy
Z dnia: 19 grudnia 2002 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr II/21/2002 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego
Z dnia: 19 grudnia 2002 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr III/22/2002 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XXVII/127/2001 w sprawie budżetu gminy na 2002 rok
Z dnia: 19 grudnia 2002 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr IV/23/2002 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejów dotyczącego wprowadzenia funkcji urzązeń elektroenergetycznych energii odnawialnej - siłowni wiatrowych na terenach rolnych w miejscowości Broniewek
Z dnia: 30 grudnia 2002 r.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Woj. Kujawsko - Pomorskiego
    Więcej...

UCHWAŁA Nr IV/24/2002 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
Z dnia: 30 grudnia 2002 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr IV/25/2002 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: wyboru banku wykonującego obsługę budżetu gminy Radziejów
Z dnia: 30 grudnia 2002 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr IV/26/2002 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: uchwalenia budżetu Gminy na 2003 r.
Z dnia: 30 grudnia 2002 r.
Data wejścia w życie: 1 stycznia 2003 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr V/27/2003 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Z dnia: 10 lutego 2003 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr V/28/2003 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: przyznania Wójtowi Gminy dodatku specjalnego
Z dnia: 10 lutego 2003 r.
Data wejścia w życie: 18 listopada 2002 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr V/29/2003 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zbycia nieruchomości gruntowych
Z dnia: 10 lutego 2003 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr V/30/2003 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich
Z dnia: 10 lutego 2003 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr VI/31/2003 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Z dnia: 24 marca 2003 r.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Kujawsko - Pomorskiego
    Więcej...

UCHWAŁA Nr VI/32/2003 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zmieniająca uchwałę Nr IV/26/2002 w sprawie budżetu gminy na 2003 r.
Z dnia: 24 marca 2003 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr VI/33/2003 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: uchwalenia statutów sołectw gminy
Z dnia: 24 marca 2003 r.
Data wejścia w życie: po upływnie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Kujawsko - Pomorskiego
    Więcej...

UCHWAŁA Nr VI/34/2003 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: ustalenia punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alokoholowych iwarunków sprzedaży tych napojów
Z dnia: 24 marca 2003 r.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Kujawsko - Pomorskiego
    Więcej...

UCHWAŁA Nr VI/35/2003 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zasad udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2003 r.
Z dnia: 24 marca 2003 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr VI/36/2003 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Z dnia: 24 marca 2003 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr VII/37/2003 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 rok i udzielenia absolutorium z tego tytułu
Z dnia: 28 kwietnia 2003 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr VII/38/2003 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zmieniająca uchwałę Nr IV/26/2002 w sprawie budżetu gminy na 2003 r.
Z dnia: 28 kwietnia 2003 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr VIII/39/2003 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zmieniająca uchwałę Nr IV/26/2002 w sprawie budżetu gminy na 2003 rok
Z dnia: 25 czerwca 2003 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr VIII/40/2003 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Radziejów - treść uchwały łącznie z załącznikami znajduje się w dziale Prawo miejscowe: Podstawa prawna działania
Z dnia: 25 czerwca 2003 r.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego
    Więcej...

UCHWAŁA Nr IX/41/2003 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejów
Z dnia: 30 września 2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

UCHWAŁA Nr IX/42/2003 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: powołania Zespołu do spraw wyboru ławników
Z dnia: 30 września 2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

UCHWAŁA Nr IX/43/2003 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zmieniająca uchwałę Nr IV/26/2002 w sprawie budżetu gminy na 2003 rok
Z dnia: 30 września 2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

UCHWAŁA Nr IX/44/2003 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu
Z dnia: 30 września 2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

UCHWAŁA Nr X/45/2003 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zatwierdzenia statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
Z dnia: 23 października 2003 r.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego
    Więcej...

UCHWAŁA Nr X/46/2003 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Radziejowie do orzekania w sprawach rodzinnych i karnych
Z dnia: 23 października 2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XI/47/2003 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: obniżenia cen skupu żyta z 1 ha przeliczeniowego
Z dnia: 02 grudnia 2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2004 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XI/48/2003 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Radziejów na 2004 rok
Z dnia: 02 grudnia 2003 roku
Data wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2004 roku
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XI/49/2003 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: określenia wysokości podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2004
Z dnia: 02 grudnia 2003 roku
Data wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2004 roku
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XI/50/2003 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: ustalenia podatku od posiadania psów na 2004 rok
Z dnia: 02 grudnia 2003 roku
Data wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2004 roku
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XI/51/2003 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości opłaty administracyjnej na 2004 rok
Z dnia: 02 grudnia 2003 roku
Data wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2004 roku
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XI/52/2003 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: opłaty targowej
Z dnia: 02 grudnia 2003 roku
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XI/53/2003 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
Z dnia: 02 grudnia 2003 roku
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z mocą obowiązującą od l stycznia 2004
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XI/54/2003 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zmieniająca uchwałę Nr IV/26/2002 w sprawie budżetu gminy na 2003 rok
Z dnia: 02 grudnia 2003 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XI/55/2003 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: ustalenia zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Radziejów z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy -Ordynacja podatkowa oraz ustalenia organów do tego upoważnionych
Z dnia: 02 grudnia 2003 roku
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XI/56/2003 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych i lokali oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
Z dnia: 02 grudnia 2003 roku
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XI/57/2003 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: przyznania Wójtowi Gminy dodatku specjalnego
Z dnia: 02 grudnia 2003 roku
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty z mocą obowiązującą od dnia 18 listopada 2002 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XI/58/2003 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
Z dnia: 02 grudnia 2003 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XII/59/2003 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku
Z dnia: 22 grudnia 2003 roku
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XII/60/2003 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego
Z dnia: 22 grudnia 2003 roku
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XII/61/2003 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zmieniająca uchwałę Nr IV/26/2002 w sprawie budżetu gminy na 2003 rok
Z dnia: 22 grudnia 2003 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIII/62/2004 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego
Z dnia: 26 lutego 2004 roku
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIII/63/2004 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Radziejów
Z dnia: 26 lutego 2004 roku
Data wejścia w życie: z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIII/64/2004 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zmieniająca uchwałę Nr IV/24/2002 r. Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywującego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
Z dnia: 26 lutego 2004 roku
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIII/65/2004 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy Radziejów
Z dnia: 26 lutego 2004 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIII/66/2004 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: ustalenia wysokości diet dla radnych
Z dnia: 26 lutego 2004 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIII/67/2004 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: ustalenia wysokości diet dla sołtysów
Z dnia: 26 lutego 2004 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIII/68/2004 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: ustalenia wysokości diet dla Członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Z dnia: 26 lutego 2004 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIII/69/2004 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: budżetu gminy na 2004 rok
Z dnia: 26 lutego 2004 roku
Data wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIII/70/2004 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Z dnia: 26 lutego 2004 roku
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIV/71/2004 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: powołania oddziału przedszkolnego w Skibinie jako oddziału zamiejscowego Szkoły Podstawowej im. Władysława Łokietka w Płowcach
Z dnia: 28 kwietnia 2004 roku
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIV/72/2004 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie
Z dnia: 28 kwietnia 2004 roku
Data wejścia w życie: 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 maja 2004 roku
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIV/73/2004 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: upoważnienia Pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych
Z dnia: 28 kwietnia 2004 roku
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIV/74/2004 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Radziejów
Z dnia: 28 kwietnia 2004 roku
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIV/75/2004 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XIII/69/2004 w sprawie budżetu gminy na 2004 rok
Z dnia: 28 kwietnia 2004 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIV/76/2004 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 rok i udzielenia absolutorium z tego tytułu
Z dnia: 28 kwietnia 2004 roku
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XV/77/2004 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: uchylenia uchwały Rady Gminy Radziejów
Z dnia: 24 czerwca 2004
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XV/78/2004 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: utworzenia Filii Szkoły Podstawowej w Płowcach
Z dnia: 24 czerwca 2004
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XV/79/2004 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zbycia oddanej w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Skibin
Z dnia: 24 czerwca 2004
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XV/80/2004 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej
Z dnia: 24 czerwca 2004
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XV/81/2004 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zbycia nieruchomości gruntowych
Z dnia: 24 czerwca 2004
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XV/82/2004 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XIII/69/2004 w sprawie budżetu gminy na 2004 rok
Z dnia: 24 czerwca 2004
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVI/83/2004 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z przynależnym udziałem w nieruchomości wspólnej będących własnością Gminy Radziejów
Z dnia: 29 września 2004 r.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVI/84/2004 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: stawki opłat za ścieki sanitarne, dla mieszkańców Przemystki i Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce, odprowadzanie do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta Radziejów
Z dnia: 29 września 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVI/85/2004 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: przystąpienia do opracowania programu gospodarczego „Strategia Rozwoju Gminy Radziejów na lata 2005 - 2014”
Z dnia: 29 września 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVI/86/2004 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie
Z dnia: 29 września 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVI/87/2004 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zasad udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach
Z dnia: 29 września 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVI/88/2004 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: podwyższenia minimalnej kwoty zasiłku okresowego
Z dnia: 29 września 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty z mocą obowiązującą od 1 maja 2004 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVI/89/2004 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: świadczenia usług opiekuńczych i zasad ich odpłatności
Z dnia: 29 września 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVI/90/2004 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy
Z dnia: 29 września 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVI/91/2004 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XIII/69/2004 w sprawie budżetu gminy na 2004 rok
Z dnia: 29 września 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVII/92/2004 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: obniżenia cen skupu żyta z 1 ha przeliczeniowego przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Radziejów oraz ustalenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
Z dnia: 2 grudnia 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVII/93/2004 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Radziejów na 2005 rok
Z dnia: 2 grudnia 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2005 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVII/94/2004 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: określenia wysokości podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2005
Z dnia: 2 grudnia 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVII/95/2004 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: ustalenia podatku od posiadania psów na 2005 rok
Z dnia: 2 grudnia 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVII/96/2004 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: opłaty targowej
Z dnia: 2 grudnia 2004 r.
Data wejścia w życie: podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVII/97/2004 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości opłaty administracyjnej na 2005 rok
Z dnia: 2 grudnia 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVII/98/2004 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Z dnia: 2 grudnia 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVII/99/2004 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie
Z dnia: 2 grudnia 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVII/100/2004 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XIII/69/2004 w sprawie budżetu gminy na 2004 rok
Z dnia: 2 grudnia 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVIII/101/2004 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejów obejmującego tereny rolne w miejscowości Broniewek - część działki o nr ewidencyjnym 107/38
Z dnia: 21 grudnia 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVIII/102/2004 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego, nagród, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo i godziny doraźnych zastępstw, finansowania kształcenia, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, zdrowotnej pomocy finansowej dla nauczycieli
Z dnia: 21 grudnia 2004 r.
Data wejścia w życie: podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2005 roku
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVIII/103/2004 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XIII/69/2004 w sprawie budżetu gminy na 2004 rok
Z dnia: 21 grudnia 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIX/104/2004 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Pruchnowie, zabudowanej budynkiem mieszkalnym 1-rodzinnym, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 34/1
Z dnia: 30 grudnia 2004 r.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIX/105/2004 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/87/2004 z dnia 29 września 2004r. w sprawie zasad udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach
Z dnia: 30 grudnia 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIX/106/2004 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Radziejów na 2005 rok
Z dnia: 30 grudnia 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIX/107/2004 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli zleconego zadania
Z dnia: 30 grudnia 2004 r.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIX/108/2004 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Z dnia: 30 grudnia 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIX/109/2004 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Radziejów na lata 2004 – 2013 ”
Z dnia: 30 grudnia 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIX/110/2004 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: budżetu gminy na 2005 rok
Z dnia: 30 grudnia 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2005 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XX/111/2005 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Stary Radziejów Kolonia
Z dnia: 15 lutego 2005 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXI/112/2005 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: przyjęcia programu gospodarczego „Strategia Rozwoju Gminy Radziejów na lata 2005 - 2014”.
Z dnia: 31 marca 2005 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXI/113/2005 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XVIII/102/2004 Rady Gminy Radziejów z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego, nagród, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, finansowania kształcenia, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, zdrowotnej pomocy finansowej dla nauczycieli.
Z dnia: 31 marca 2005 r.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXI/114/2005 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Z dnia: 31 marca 2005 roku
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2005 roku
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXI/115/2005 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: upoważnienia Kierownika Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych do wydawania decyzji administracyjnych.
Z dnia: 31 marca 2005
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjety.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXI/116/2005 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: wynagrodzenia dla Wójta Gminy Radziejów
Z dnia: 31 marca 2005
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXI/117/2005 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XIX/110/2004 w sprawie budżetu gminy na 2005 rok
Z dnia: 31 marca 2005
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXII/118/2005 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Z dnia: 28 kwietnia 2005 r.
Data wejścia w życie: podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2005 roku
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXII/119/2005 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XIX/110/2004 w sprawie budżetu gminy na 2005 rok
Z dnia: 28 kwietnia 2005 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXII/120/2005 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok i udzielenia absolutorium z tego tytułu
Z dnia: 28 kwietnia 2005 r.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXIII/121/2005 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu
Z dnia: 29 czerwca 2005 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXIII/122/2005 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XIX/110/2004 w sprawie budżetu gminy na 2005 rok
Z dnia: 29 czerwca 2005 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXIV/123/2005 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowie z/s w Płowcach
Z dnia: 29 września 2005 r.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXIV/124/2005 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/105/2004 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zasad udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum
Z dnia: 29 września 2005 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXIV/125/2005 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Radziejów na lata 2005-2014”
Z dnia: 29 września 2005 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXIV/126/2005 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Z dnia: 29 września 2005 r.
Data wejścia w życie: dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXIV/127/2005 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XIX/110/2004 w sprawie budżetu gminy na 2005 rok
Z dnia: 29 września 2005 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXV/128/2005 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Radziejów w zakresie gospodarki wodno – ściekowej
Z dnia: 30 listopada 2005 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXV/129/2005 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego, nagród, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
Z dnia: 30 listopada 2005 r.
Data wejścia w życie: Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006 roku.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXV/130/2005 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: obniżenia cen skupu żyta z 1 ha przeliczeniowego przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Radziejów oraz ustalenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
Z dnia: 30 listopada 2005 r.
Data wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXV/131/2005 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Radziejów na 2006 rok.
Z dnia: 30 listopada 2005 r.
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXV/132/2005 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: określenia wysokości podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2006.
Z dnia: 30 listopada 2005 r.
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXV/133/2005 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: ustalenia podatku od posiadania psów na 2006 rok.
Z dnia: 30 listopada 2005 r.
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXV/134/2005 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: opłaty targowej.
Z dnia: 30 listopada 2005 r.
Data wejścia w życie: Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXV/135/2005 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości opłaty administracyjnej na 2006 rok.
Z dnia: 30 listopada 2005 r.
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXV/136/2005 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji o podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym
Z dnia: 30 listopada 2005 r.
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXV/137/2005 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XIX/110/2004 w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.
Z dnia: 30 listopada 2005 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXVI/138/2005 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Z dnia: 22 grudnia 2005 r.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXVI/139/2005 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Radziejów na 2006 rok
Z dnia: 22 grudnia 2005 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXVI/140/2005 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XIX/110/2004 w sprawie budżetu gminy na 2005 rok
Z dnia: 22 grudnia 2005 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXVII/141/2005 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: likwidacji Filii Szkoły Podstawowej im. Władysława Łokietka w Płowcach z siedzibą w Skibinie o strukturze organizacyjnej k l a s a z e r o w a
Z dnia: 219 grudnia 2005 r.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2006 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXVII/142/2005 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: wyboru banku wykonującego obsługę budżetu Gminy Radziejów
Z dnia: 29 grudnia 2005 r.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXVII/143/2005 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
Z dnia: 29 grudnia 2005 r.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXVII/144/2005 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: budżetu gminy na 2006 rok.
Z dnia: 29 grudnia 2005 r.
Data wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXVIII/145/2006 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: wykonania dokumentacji technicznej na realizacje budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy Radziejów.
Z dnia: 29 marca 2006 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXVIII/146/2006 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zwolnienia z obowiązku przeprowadzania procedury przetargowej na wydzierżawienie wysypiska odpadów komunalnych w miejscowości Broniewek.
Z dnia: 29 marca 2006 r.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXVIII/147/2006 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Filii Szkoły Podstawowej im. Władysława Łokietka w Płowcach z siedzibą w Skibinie o strukturze organizacyjnej k l a s a z e r o w a.
Z dnia: 29 marca 2006 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXVIII/148/2006 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: odwołania Sekretarza Gminy Radziejów
Z dnia: 29 marca 2006 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXVIII/149/2006 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: wynagrodzenia dla Wójta Gminy Radziejów.
Z dnia: 29 marca 2006 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXVIII/150/2006 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zasad udzielania pomocy w dożywianiu dzieci w przedszkolu oraz uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach
Z dnia: 29 marca 2006 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXVIII/151/2006 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XXVII/144/2005 w sprawie budżetu gminy na 2006 rok.
Z dnia: 29 marca 2006 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXIX/152/2006 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: powołania Sekretarza Gminy Radziejów
Z dnia: 27 kwietnia 2006 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXIX/153/2006 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XXVII/144/2005 w sprawie budżetu gminy na 2006 rok.
Z dnia: 27 kwietnia 2006 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXIX/154/2006 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok i udzielenia absolutorium z tego tytułu.
Z dnia: 27 kwietnia 2006 r.
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXIX/155/2006 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu
Z dnia: 27 kwietnia 2006 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXX/156/2006 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowie z siedzibą w Płowcach
Z dnia: 27 czerwca 2006 r.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXX/157/2006 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziejów
Z dnia: 27 czerwca 2006 r.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXX/158/2006 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XXVII/144/2005 w sprawie budżetu gminy na 2006 rok
Z dnia: 27 czerwca 2006 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXI/159/2006 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XXVII/144/2005 w sprawie budżetu gminy na 2006 rok
Z dnia: 28 września 2006 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXII/160/2006 Rady Gminy Radziejow
W sprawie: obniżenia cen skupu żyta z 1 ha przeliczeniowego przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Radziejów oraz ustalenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
Z dnia: 26 października 2006 r.
Data wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXII/161/2006 Rady Gminy Radziejow
W sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Radziejów na 2007 rok
Z dnia: 26 października 2006 roku
Data wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2007 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXII/162/2006 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: określenia wysokości podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2007
Z dnia: 26 października 2006 roku
Data wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXII/163/2006 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: opłaty targowej na 2007 rok
Z dnia: 26 października 2006 roku
Data wejścia w życie: Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXII/164/2006 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości opłaty administracyjnej na 2007 rok
Z dnia: 26 października 2006 roku
Data wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXII/165/2006 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji o podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym
Z dnia: 26 października 2006 r.
Data wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXII/166/2006 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: ustalenia podatku od posiadania psów na 2007 rok
Z dnia: 26 października 2006 roku
Data wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXII/167/2006 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XXVII/144/2005 w sprawie budżetu gminy na 2006 rok
Z dnia: 26 października 2006 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...