BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
top top
top top
top top
  Instrukcja Szukaj    
2002-2006
Ilość odsłon: 63298

Budżet
Patrz zakładka Prawo lokalne - Uchwały Rady:
UCHWAŁA Nr IV/26/2002 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: uchwalenia budżetu Gminy na 2003 r.
Z dnia: 30 grudnia 2002 r.

    Więcej...

Budżet
Patrz zakładka Prawo lokalne - Uchwały Rady:
UCHWAŁA Nr VI/32/2003 Rady Gminy Radziejów
zmieniająca uchwałę Nr IV/26/2002
w sprawie budżetu gminy na 2003 r.
Z dnia: 24 marca 2003 r.

    Więcej...

Budżet
Patrz zakładka Prawo lokalne - Uchwały Rady:
UCHWAŁA Nr VII/38/2003 Rady Gminy Radziejów
zmieniająca uchwałę Nr IV/26/2002
w sprawie budżetu gminy na 2003 r.
Z dnia: 28 kwietnia 2003 r.

    Więcej...

Budżet
Patrz zakładka Prawo lokalne - Uchwały Rady:
UCHWAŁA Nr VIII/39/2003 Rady Gminy Radziejów
zmieniająca uchwałę Nr IV/26/2002
w sprawie budżetu gminy na 2003 rok
Z dnia: 25 czerwca 2003 r.

    Więcej...

Budżet
Patrz zakładka Prawo lokalne - Zarządzenia Wójta:
ZARZĄDZENIE Nr 13/2003 r. Wójta Gminy Radziejów
W sprawie:
harmonogramu realizacji dochodów i wydatków gminy w 2003 roku
Z dnia: 14 marca 2003 r.

    Więcej...

Budżet
Patrz zakładka Prawo lokalne - Zarządzenia Wójta:
ZARZĄDZENIE Nr 15/2003 r. Wójta Gminy Radziejów
W sprawie:
zmian w budżecie
Z dnia: 31 maca 2003 r.

    Więcej...

Budżet
Patrz zakładka Prawo lokalne - Zarządzenia Wójta:
ZARZĄDZENIE Nr 16/2003 r. Wójta Gminy Radziejów
W sprawie:
harmonogramu realizacji dochodów i wydatków gminy w 2003 roku
Z dnia: 31 marca 2003 r.

    Więcej...

Budżet
Patrz zakładka Prawo lokalne - Zarządzenia Wójta:
ZARZĄDZENIE Nr 18/2003 r. Wójta Gminy Radziejów
W sprawie:
zmian w budżecie
Z dnia: 13 maja 2003 r.

    Więcej...

Budżet
Patrz zakładka Prawo lokalne - Zarządzenia Wójta:
ZARZĄDZENIE Nr 19/2003 r. Wójta Gminy Radziejów
W sprawie:
harmonogramu realizacji dochodów i wydatków gminy w 2003 roku
Z dnia: 13 maja 2003 r.

    Więcej...

Budżet
Patrz zakładka Prawo lokalne - Zarządzenia Wójta:
ZARZĄDZENIE Nr 21/2003 r. Wójta Gminy Radziejów
W sprawie:
zmian w budżecie
Z dnia: 27 maja 2003 r.

    Więcej...

Budżet
Patrz zakładka Prawo lokalne - Zarządzenia Wójta:
ZARZĄDZENIE Nr 22/2003 r. Wójta Gminy Radziejów
W sprawie:
harmonogramu realizacji dochodów i wydatków gminy w 2003 r.
Z dnia: 27 maja 2003 r.

    Więcej...

Budżet
Patrz zakładka Prawo lokalne - Zarządzenia Wójta:
ZARZĄDZENIE Nr 23/2003 r. Wójta Gminy Radziejów
W sprawie:
zmian w budżecie
Z dnia: 4 czerwca 2003 r.

    Więcej...

Budżet
Patrz zakładka Prawo lokalne - Zarządzenia Wójta:
ZARZĄDZENIE Nr 24/2003 r. Wójta Gminy Radziejów
W sprawie:
harmonogramu dochodów i wydatków gminy w 2003 r.
Z dnia: 4 czerwca 2003 r.

    Więcej...

Budżet
Patrz zakładka Prawo lokalne - Zarządzenia Wójta:
ZARZĄDZENIE Nr 25/2003 r. Wójta Gminy Radziejów
W sprawie:
zmian w budżecie
Z dnia: 30 czerwca 2003 r.

    Więcej...

Budżet
Patrz zakładka Prawo lokalne - Zarządzenia Wójta:
ZARZĄDZENIE Nr 26/2003 r. Wójta Gminy Radziejów
W sprawie:
harmonogramu realizacji dochodów i wydatków gminy w 2003 roku
Z dnia: 30 czerwca 2003 r.

    Więcej...

Budżet
patrz zakładka Prawo miejscowe - Uchwały Rady:
UCHWAŁA Nr IX/43/2003 Rady Gminy Radziejów
W sprawie:
zmieniająca uchwałę Nr IV/26/2002 w sprawie budżetu gminy na 2003 rok
Z dnia: 30 września 2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

    Więcej...

Budżet
Patrz zakładka Prawo miejscowe - Zarządzenia Wójta:
ZARZĄDZENIE Nr 30/2003 r. Wójta Gminy Radziejów
W sprawie:
harmonogramu realizacji dochodów i wydatków gminy w 2003 roku
Z dnia: 30 września 2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

    Więcej...

Budżet
Patrz zakładka Prawo miejscowe - Zarządzenia Wójta:
ZARZĄDZENIE Nr 33/2003 r. Wójta Gminy Radziejów
W sprawie:
parametrów przyjętych do prac nad budżetem
Z dnia: 24 października 2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

    Więcej...

Budżet
Patrz zakładka Prawo miejscowe - Uchwały Rady:
UCHWAŁA Nr XI/54/2003 Rady Gminy Radziejów
W sprawie:
zmieniająca uchwałę Nr IV/26/2002 w sprawie budżetu gminy na 2003 rok
Z dnia: 02 grudnia 2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

    Więcej...

Projekt budżetu na rok 2004
ZARZĄDZENIE Nr 38/2003 r. Wójta Gminy Radziejów
W sprawie: projektu budżetu gminy na 2004 rok
Z dnia: 15 grudnia 2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

    Więcej...

Korekta budżetu
UCHWAŁA Nr XII/61/2003 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zmieniająca uchwałę Nr IV/26/2002 w sprawie budżetu gminy na 2003 rok
Z dnia: 22 grudnia 2003 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

    Więcej...

Korekta budżetu
ZARZĄDZENIE Nr 39/2003 r. Wójta Gminy Radziejów
W sprawie: zmian w budżecie
Z dnia: 29 grudnia 2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

    Więcej...

Budżet
ZARZĄDZENIE Nr 41/2003 r. Wójta Gminy Radziejów
W sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków gminy w 2003 roku.
Z dnia: 31 grudnia 2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

    Więcej...

na rok 2004
UCHWAŁA Nr XIII/69/2004 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: budżetu gminy na 2004 rok
Z dnia: 26 lutego 2004 roku
Data wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego


Kliknij, aby pobrać treść

    Więcej...

Budżet
Zarządzenie Nr 44/2004 Wójta Gminy Radziejów
w sprawie: przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków
Z dnia: 26 lutego 2004 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

    Więcej...

Budżet
ZARZĄDZENIE Nr 45/2004 r. Wójta Gminy Radziejów
W sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2003 rok.
Z dnia: 11 marca 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

    Więcej...

Korekta budżetu
ZARZĄDZENIE Nr 46/2004 r. Wójta Gminy Radziejów
W sprawie: zmian w budżecie
Z dnia: 24 marca 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia


Treść i załączniki
    Więcej...

Korekta budżetu
ZARZĄDZENIE Nr 50/2004 r. Wójta Gminy Radziejów
W sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków gminy w 2004 roku
Z dnia: 31 marca 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęciaTreść i załączniki
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIV/75/2004 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XIII/69/2004 w sprawie budżetu gminy na 2004 rok
Z dnia: 28 kwietnia 2004 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia w sposób zwyczajowo przyjęty


Treść i załączniki
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIV/76/2004 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 rok i udzielenia absolutorium z tego tytułu
Z dnia: 28 kwietnia 2004 roku
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty


Treść i załączniki
    Więcej...

Budżet
ZARZĄDZENIE Nr 52/2004 r. Wójta Gminy Radziejów
W sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków gminy w 2004 roku
Z dnia: 30 kwietnia 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia


Treść i załączniki
    Więcej...

Budżet
ZARZĄDZENIE Nr 56/2004 r. Wójta Gminy Radziejów
W sprawie: zmian w budżecie
Z dnia: 20 maja 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia


Treść i załączniki
    Więcej...

Budżet
ZARZĄDZENIE Nr 57/2004 r. Wójta Gminy Radziejów
W sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków gminy w 2004 roku
Z dnia: 20 maja 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia


Treść i załączniki
    Więcej...

Budżet
ZARZĄDZENIE Nr 59/2004 r. Wójta Gminy Radziejów
W sprawie: zmian w budżecie
Z dnia: 4 czerwca 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia


Treść i załączniki
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XV/82/2004 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XIII/69/2004 w sprawie budżetu gminy na 2004 rok
Z dnia: 24 czerwca 2004
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia w sposób zwyczajowo przyjęty


Treść i załączniki
    Więcej...

Budżet
ZARZĄDZENIE Nr 70/2004 r. Wójta Gminy Radziejów
W sprawie: zmian w budżecie
Z dnia: 30 czerwca 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia


Treść i załączniki
    Więcej...

Budżet
ZARZĄDZENIE Nr 71/2004 r. Wójta Gminy Radziejów
W sprawie: harmonogramu dochodów i wydatków gminy w 2004 roku
Z dnia: 30 czerwca 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia


Treść i załączniki
    Więcej...

Budżet
ZARZĄDZENIE Nr 79/2004 r. Wójta Gminy Radziejów
W sprawie: zmian w budżecie
Z dnia: 31 sierpnia 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia


Treść i załączniki
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVI/91/2004 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XIII/69/2004 w sprawie budżetu gminy na 2004 rok
Z dnia: 29 września 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia w sposób zwyczajowo przyjęty


Treść i załączniki
    Więcej...

Budżet
Informacja z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2004 roku.

    Więcej...

Budżet
ZARZĄDZENIE Nr 82/2004 r. Wójta Gminy Radziejów
W sprawie: zmian w budżecie
Z dnia: 30 września 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia


Treść i załączniki
    Więcej...

Budżet
ZARZĄDZENIE Nr 83/2004 r. Wójta Gminy Radziejów
W sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków gminy w 2004 roku
Z dnia: 30 września 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia


Treść i załączniki
    Więcej...

Budżet
ZARZĄDZENIE Nr 86/2004 r. Wójta Gminy Radziejów
W sprawie: zmian w budżecie
Z dnia: 14 pździernika 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia


Treść i załączniki
    Więcej...

Budżet
ZARZĄDZENIE Nr 90/2004 r. Wójta Gminy Radziejów
W sprawie: zmian w budżecie
Z dnia: 10 listopada 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia


Treść i załączniki
    Więcej...

Projekt budżetu na rok 2005
ZARZĄDZENIE Nr 91/2004 r. Wójta Gminy Radziejów
W sprawie: projektu budżetu gminy na 2005 rok
Z dnia: 15 listopada 2004
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia


Treść i załączniki
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVII/100/2004 Rady Gminy Radziejów

W sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XIII/69/2004 w sprawie budżetu gminy na 2004 rok
Z dnia: 2 grudnia 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia w sposób zwyczajowo przyjęty


Kliknij, aby pobrać treść

    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVIII/103/2004 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XIII/69/2004 w sprawie budżetu gminy na 2004 rok
Z dnia: 21 grudnia 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia w sposób zwyczajowo przyjęty


Kliknij, aby pobrać treść

    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIX/110/2004 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: budżetu gminy na 2005 rok
Z dnia: 30 grudnia 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2005 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego


Kliknij, aby pobrać treść

    Więcej...

Budżet
ZARZĄDZENIE Nr 95/2004 Wójta Gminy Radziejów
W sprawie: zmian w budżecie
Z dnia: 29 grudnia 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia


Kliknij, aby pobrać treść

    Więcej...

Budżet
ZARZĄDZENIE Nr 96/2004 Wójta Gminy Radziejów
W sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków gminy w 2004 roku
Z dnia: 30 grudnia 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia


Kliknij, aby pobrać treść

    Więcej...

Budżet
ZARZĄDZENIE Nr 100/2005 Wójta Gminy Radziejów
W sprawie: przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2005 rok
Z dnia: 7 stycznia 2005 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia


Kliknij, aby pobrać treść

    Więcej...

Budżet
ZARZĄDZENIE Nr 101/2005 Wójta Gminy Radziejów
W sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków gminy w 2005 roku
Z dnia: 7 stycznia 2005 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia


Kliknij, aby pobrać treść

    Więcej...

Budżet
ZARZĄDZENIE Nr 103/2005 Wójta Gminy Radziejów
W sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2004 rok
Z dnia: 7 marca 2005 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kliknij, aby pobrać treść

    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXI/117/2005 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XIX/110/2004 w sprawie budżetu gminy na 2005 rok
Z dnia: 31 marca 2005
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia w sposób zwyczajowo przyjęty

Kliknij, aby pobrać treść

    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXII/119/2005 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XIX/110/2004 w sprawie budżetu gminy na 2005 rok
Z dnia: 28 kwietnia 2005 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia w sposób zwyczajowo przyjęty

Kliknij, aby pobrać treść

    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXIII/122/2005 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XIX/110/2004 w sprawie budżetu gminy na 2005 rok
Z dnia: 29 czerwca 2005 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia w sposób zwyczajowo przyjęty

Kliknij, aby pobrać treść

    Więcej...

Budżet
ZARZĄDZENIE Nr 110/2005 Wójta Gminy Radziejów
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków gminy w 2005 roku
Z dnia: 30 czerwca 2005 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Kliknij, aby pobrać treść

    Więcej...

Budżet
ZARZĄDZENIE Nr 115/2005 Wójta Gminy Radziejów
w sprawie zmian w budżecie
Z dnia: 5 września 2005 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Kliknij, aby pobrać treść

    Więcej...

Budżet
ZARZĄDZENIE Nr 120/2005 Wójta Gminy Radziejów
W sprawie: zmian w budżecie
Z dnia: 23 września 2005r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Kliknij, aby pobrać treść

    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXIV/127/2005 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XIX/110/2004 w sprawie budżetu gminy na 2005 rok
Z dnia: 29 września 2005 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia w sposób zwyczajowo przyjęty

Kliknij, aby pobrać treść

    Więcej...

Budżet
ZARZĄDZENIE Nr 121/2005 Wójta Gminy Radziejów
W sprawie: zmian w budżecie
Z dnia: 7 października 2005r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Kliknij, aby pobrać treść

    Więcej...

Budżet
ZARZĄDZENIE Nr 122/2005 Wójta Gminy Radziejów
W sprawie: zmian w budżecie
Z dnia: 19 października 2005r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Kliknij, aby pobrać treść

    Więcej...

Budżet
ZARZĄDZENIE Nr 123/2005 Wójta Gminy Radziejów
W sprawie: parametrów przyjętych do prac nad budżetem
Z dnia: 25 października 2005 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Kliknij, aby pobrać treść

    Więcej...

Projekt budżetu na rok 2006
ZARZĄDZENIE Nr 126/2005 Wójta Gminy Radziejów
W sprawie: projektu budżetu gminy na 2006 rok
Z dnia: 15 listopada 2005 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Kliknij, aby pobrać treść

    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 127/2005 Wójta Gminy Radziejów
W sprawie: zmian w zakładowym planie kont
Z dnia: 15 listopada 2005 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia


Przejdź
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXV/137/2005 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XIX/110/2004 w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.
Z dnia: 30 listopada 2005 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia w sposób zwyczajowo przyjęty

Kliknij, aby pobrać treść

    Więcej...

Budżet
ZARZĄDZENIE Nr 128/2005 Wójta Gminy Radziejów
w sprawie zmian w budżecie
Z dnia: 12 grudnia 2005 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Kliknij, aby pobrać treść

    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXVI/140/2005 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XIX/110/2004 w sprawie budżetu gminy na 2005 rok
Z dnia: 22 grudnia 2005 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia w sposób zwyczajowo przyjęty

Kliknij, aby pobrać treść

    Więcej...

na rok 2006
UCHWAŁA Nr XXVII/144/2005 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: budżetu gminy na 2006 rok.
Z dnia: 29 grudnia 2005 r.
Data wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego

Kliknij, aby pobrać treść

    Więcej...

Budżet
ZARZĄDZENIE Nr 132/2005 Wójta Gminy Radziejów
W sprawie: zmian w budżecie
Z dnia: 30 grudnia 2005 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Kliknij, aby pobrać treść

    Więcej...

Budżet
ZARZĄDZENIE Nr 133/2005 Wójta Gminy Radziejów
W sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków gminy w 2005 roku.
Z dnia: 30 grudnia 2005 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Kliknij, aby pobrać treść

    Więcej...

Sprawozdanie z wykonania budżetu
ZARZĄDZENIE Nr 143/2006 Wójta Gminy Radziejów
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.
Z dnia: 7 marca 2006 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kliknij, aby pobrać treść

    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXVIII/151/2006 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XXVII/144/2005 w sprawie budżetu gminy na 2006 rok.
Z dnia: 29 marca 2006 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Kliknij, aby pobrać treść

    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXIX/153/2006 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XXVII/144/2005 w sprawie budżetu gminy na 2006 rok.
Z dnia: 27 kwietnia 2006 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Kliknij, aby pobrać treść

    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 147/2006 Wójta Gminy Radziejów
W sprawie: informacji z wykonania budżetu za I kw. 2006 r.
Z dnia: 28 kwietnia 2006 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty

    Więcej...

Budżet
ZARZĄDZENIE Nr 152/2006 Wójta Gminy Radziejów
W sprawie: informacji z wykonania budżetu za 2005 rok.
Z dnia: 31 maja 2006 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Kliknij, aby pobrać treść


    Więcej...

Budżet
ZARZĄDZENIE Nr 149/2006 Wójta Gminy Radziejów
W sprawie: zmian w budżecie
Z dnia: 16 maja 2006 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia


    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXX/158/2006 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XXVII/144/2005 w sprawie budżetu gminy na 2006 rok
Z dnia: 27 czerwca 2006 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Kliknij, aby pobrać treść

    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 155/2006 Wójta Gminy Radziejów
W sprawie: zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Radziejów
Z dnia: 30 czerwca 2006 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i ma zastosowanie po raz pierwszy do sporządzenia bilansu skonsolidowanego za 2005 rok


Pobierz
    Więcej...

Budżet
ZARZĄDZENIE Nr 157/2006 Wójta Gminy Radziejów
W sprawie: zmian w budżecie
Z dnia: 11 lipca 2006 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Kliknij, aby pobrać treść

    Więcej...

Budżet
ZARZĄDZENIE Nr 158/2006 Wójta Gminy Radziejów
W sprawie: informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2006 r.
Z dnia: 28 lipca 2006 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty

Kliknij, aby pobrać treść

    Więcej...

Budżet
UCHWAŁA Nr XXXI/159/2006 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XXVII/144/2005 w sprawie budżetu gminy na 2006 rok
Z dnia: 28 września 2006 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty

Kliknij, aby pobrać treść

    Więcej...

Budżet
ZARZĄDZENIE Nr 164/2006 Wójta Gminy Radziejów
W sprawie: zmian w budżecie
Z dnia: 29 września 2006 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Kliknij, aby pobrać treść

    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXII/167/2006 Rady Gminy Radziejów
W sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XXVII/144/2005 w sprawie budżetu gminy na 2006 rok
Z dnia: 26 października 2006 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty


Kliknij, aby pobrać treść

    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 165/2006 Wójta Gminy Radziejów
W sprawie: parametrów przyjętych do prac nad budżetem
Z dnia: 25 października 2006 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia


Czytaj
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 166/2006 Wójta Gminy Radziejów
W sprawie: informacji z wykonania budżetu za III kwartał 2006 r.
Z dnia: 27 października 2006 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty


Czytaj
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 170/2006 Wójta Gminy Radziejów
W sprawie: zmian w budżecie
Z dnia: 6 listopada 2006 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia


Czytaj
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 167/2006 Wójta Gminy Radziejów
W sprawie: ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz planu kont dla budżetu gminy i jednostek budżetowych Gminy Radziejów
Z dnia: 30 października 2006 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
Przejdź
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 171/2006 Wójta Gminy Radziejów
W sprawie: projektu budżetu gminy na 2007 rok
Z dnia: 15 listopada 2006 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia


Czytaj
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 172/2006 Wójta Gminy Radziejów
W sprawie: zmian w budżecie
Z dnia: 24 listopada 2006 r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania


Czytaj
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 175/2006 Wójta Gminy Radziejów
W sprawie: zmian w budżecie
Z dnia: 4 grudnia 2006 r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania


Czytaj
    Więcej...